Home

Vriendschapsband Rundu - Nieuwegein

Nieuwegein heeft al ruim 25 jaar een band met Rundu in Namibië.
Een vriendschapsband, die is gebaseerd op samenwerking om ervaringen, kennis en ideeën
uit te wisselen.


Werkgroep Rundu is verantwoordelijk voor de informele contacten tussen organisaties,
bedrijfsleven en individuen uit Rundu en Nieuwegein om zo tot uitwisseling en
kennisoverdracht te komen. Ook zamelt de Werkgroep geld in voor kleinschalige
maatschappelijke projecten in Rundu, waaronder scholen en geeft ze voorlichting in
Nieuwegein. Vandaar ons motto: “Local for Local”.

Rundu verdient onze hulp

Rundu ligt op de grens met Angola. De Namibische overheid investeert vooral in het midden
en het zuiden van het land, waardoor er in het noorden armoede en honger heerst.


Schoon drinkwater, voldoende eten, goede sanitaire voorzieningen en toegang tot de basis gezondheidszorg zijn voor ons vanzelfsprekend.


Helaas geldt dat niet voor een groot aantal
inwoners in de buitengebieden van Rundu. Daar leeft men in zeer primitieve hutjes, zonder
sanitaire voorziening en water. Ook is er schrijnend voedseltekort.

Niets blijft aan de strijkstok hangen

Alle bedragen die worden ingezameld worden in zijn geheel overgeheveld naar de projecten
in Rundu.


Elk jaar wordt er een werkbezoek gebracht en gecontroleerd of de gelden ook
daadwerkelijk aan de projecten worden besteed.


Deze werkbezoeken en andere ‘zakelijke
(transactie)kosten’ worden gefinancierd met de subsidie die onze Werkgroep krijgt van de
gemeente Nieuwegein. Er blijft dus helemaal niks van het ingezamelde geld aan de strijkstok
hangen!

Partnerschappen

Verschillende Nieuwegeinse scholen hebben een partnerschap met een school in Rundu.


Dit betekent dat die scholen niet eenmalig een bedrag ontvangen, maar dat de leerlingen door
de jaren heen door de Nieuwegeinse partnerschool blijvend worden gevolgd en gesteund.


Via brieven en tekeningen of via de mail houden de leerlingen contact met elkaar.
Naast scholen zetten ook verschillende Nieuwegeinse bedrijven en organisaties zich in om
Rundu te ondersteunen.

Geïnteresseerd & meer weten
Heb jij een idee, een initiatief of wil jij meer informatie over de werkzaamheden van de
Werkgroep, stuur dan een mail naar info@werkgroeprundu.nl of klik op de kn0p hier beneden!