Werkbezoek 2019


Werkbezoek Rundu september 2019

Inleiding

Nieuwegein heeft sinds 1994 een samenwerkingsband met Rundu, dit jaar een jubileumjaar dus.

Rundu ligt in het meest noordelijke en tevens meest arme gedeelte van Namibië.

Het jaarlijkse werkbezoek aan Rundu door een afvaardiging van de werkgroep Rundu speelt een belangrijke rol bij het realiseren van haar belangrijkste doelstelling: het stimuleren van mondiale bewustwording onder inwoners en instellingen in Nieuwegein.

Onder mondiale bewustwording verstaan we:

Het vergroten van het inzicht in de levensomstandigheden van mensen elders in de wereld en de relatie tussen deze omstandigheden en die van ons in Nederland. Het doel is een bredere betrokkenheid bij de Global Goals van de VN. Die richten zich op een einde aan extreme armoede, geen honger, schoon water & sanitair en toegankelijk onderwijs.

 

Lokaal en mondiaal verbonden

Met behulp van het werkbezoek brengt de werkgroep een plek die geografisch ver weg lijkt voor haar partners dichterbij.

Dit doet de werkgroep door projecten te bezoeken, kennis uit te wisselen met betrokkenen en kansen te ontdekken waar inwoners en instellingen in Nieuwegein en Rundu elkaar versterken. De werkbezoeken zorgen voor wederzijds begrip en commitment.

Een commitment van ‘community of practice” om elkaar te versterken en te inspireren en om samen zoveel mogelijk impact te hebben, zoals verwoord in de Global Goals, die Nieuwegein onderschrijft.

 

Zo worden elk jaar veel foto/videomateriaal, brieven, tekening, knutsel en verhalen verzameld om uit te wisselen tussen scholen/instellingen die nauwe vriendschapsrelaties onderhouden. Voor het in stand houden van deze relaties is het werkbezoek een uitstekend middel, omdat er een goed beeld ontstaat van de wederzijdse behoeften en ingespeeld kan worden op verwachtingen. Bovendien geeft het de leden van de werkgroep inzicht in de culturele verschillen en doen zij belangrijke kennis en vaardigheden op om deze over te brengen aan de Nieuwegeinse bevolking.

 

In 2019 zijn Frans van Gennip en Arie Versluys voor de werkgroep afgereisd naar Rundu.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

 

Namens de Werkgroep Rundu

Frans van Gennip, secretaris

Arie Versluys, penningmeester

Noor Blaas, onderwijs

Eli van Gils, onderwijs

Willem van Woerden, gezondheidszorg

Jelle Swanenberg, ondernemerschap


Zondag 1 september 2019 

afsrpaak met werkgroepleden Nieuwegen uit rundu

Het weekprogramma is doorgenomen en onder het genot van hapje & drankje geproost op het 25-jarig jubileum van de stedenband tussen Nieuwegein & Rundu.

Als extra aandachtspunt zal tijdens de geplande gesprekken navraag worden gedaan over malaria om een beter beeld te krijgen in de bestrijding hiervan.


Vanuit de Nieuwegeinse afvaardiging is aangegeven dat de continuering van de stedenband bij de gemeente Nieuwegein ter discussie staat en dat de eventuele gevolgen niet duidelijk zijn. Zodra hierover meer bekend is, zullen de werkgroepleden in Rundu hiervan op de hoogte worden gebracht.

De Rundu werkgroepleden spreken de hoop uit dat de stedenband gehandhaafd blijft en dat de Nieuwegeinse scholen de scholen in Rundu zullen blijven ondersteunen.


De regering van Namibië investeert weliswaar in schoolgebouwen, maar door het groeiende aantal leerlingen (klassen van ruim 100 leerlingen zijn geen uitzondering) is er een grote behoefte aan schooluniformen en zijn de kwetsbare scholieren (mede) afhankelijk van onze donaties.

Maandag 2 september 2019 

Bijeenkomst met de burgemeester, een gemeenteraadslid, de CEO  Public Affairs de CEO verantwoordelijk voor het watermanagement.

De burgemeester vertelde dat Rundu inmiddels is gegroeid naar 90.000 geregistreerde inwoners en dit aantal is nog steeds groeiende. In tegenstelling tot de andere gebieden in Namibië worden in de Kavangoregio geen gegevens bijgehouden over de grondverdeling, zoals wij dit kennen via het Kadaster. In deze regio geldt dat het land van iedereen is met Rundu als hoofdstad. Deze positie creëert een aanzuigende werking voor de bewoners uit de regio in de hoop op werk & onderwijs.

De volgende onderwerpen werden besproken.

 

Watermanagement

Een van de gespreksonderwerpen was watermanagement. Via de media was namelijk vernomen dat de inwoners verschillende weken van water waren afgesloten, wegens het niet betalen van de rekening door de gemeente. De burgemeester gaf hiervoor de volgende verklaring. De gemeente is verplicht het water af te nemen van overheidsinstantie NAM Watercorporation. Dit geschiedt op basis van bulkinkoop, waarvoor de rekening door de gemeente Rundu moet worden betaald. De gemeente verkoopt vervolgens het water via prepaid-systeem aan de burgers. Echter door het illegaal aftappen gaan veel inkomsten verloren, waardoor er een betalingsachterstand was ontstaan wat weer geleid heeft tot het afsluiten van het water voor verschillende gedeeltes in Rundu.

Een oplossing zou kunnen zijn het aanboren van grondwaterbronnen. Echter de regering heeft vastgelegd dat niet meer dan 30% van de waterafname in eigen beheer mag geschieden. Een bijkomend probleem is dat de gemeente Rundu hiervoor geen financiën krijgt van de regering.

Wastemanagement

De stad Rundu was gedeeltelijk opvallend schoon. Het bleek dat de president van Namibië onlangs op bezoek was geweest, maar volgens de betreffende ambtenaar was dat niet de reden.

Wel wordt er tegenwoordig bij een aantal winkels geld gevraagd voor plastic tassen en zie je steeds meer in supermarkten jute en papieren draagtassen.

Voor later in de week stond een bezoek gepland aan de dumping site en een gesprek met een afgevaardigde van het ministerie van milieuhygiëne.


Ovens Cosdec

De twee ovens die destijds vanuit Nieuwegein zijn geschonken aan Cosdec voor het bakken van klein keramiek, worden nog steeds niet gebruikt. De burgemeester adviseerde om deze ovens bij Cosdec weg te halen en te schenken aan het lokale pottenbakkerscollectief. Afgesproken is dat de werkgroep Nieuwegein hiervoor actie zal ondernemen.


Rode Kruis
De vertegenwoordiger van het Rode Kruis vertelde dat wegens gebrek aan financiën en watertekort er geen eigen groente verbouwd kan worden en dat er geen 3 maar 2 maaltijden per week verstrekt worden (op maandag en vrijdag. De kinderen van de maandag zouden zojuist zijn vertrokken.

Tijdens rondleiding werd duidelijk dat er geen groentetuin was en alles er onverzorgd en ongebruikt uitzag.


Enigszins wantrouwend zijn we daarom op vrijdag teruggegaan. Helaas zagen we geen kinderen en was er geen eten voorbereid!!
Daarom zal de afgegeven cheque van het Rode Kruis Nieuwegein voorlopig niet worden uitgekeerd tot aangetoond is dat alles weer normaal functioneert. Afgesproken is dat de werkgroepleden van Rundu de activiteiten zullen monitoren.

Dinsdag 3 september 2019 

Rundu ziekenhuis en goat project Elisabeth Foundation

Centraal onderwerp voor dit bezoek was Malaria. We hebben gesproken met Ms. Annety Likando, Chief Health Inspector voor de Kavangoregio. Haar afdeling houdt zich bezig met malariapreventie door middel van voorlichting en het sprayen met DDT van huizen en waterplassen. Zij hebben een goed inzicht van de malariagebieden en de Kavangoregio en sprayen daar preventief. Helaas werkt bij sommige huizen, gebouwd van metalen golfplaten sprayen niet. Ook lopen er verschillende onderzoeken in de strijd tegen malaria.

De problemen waar zij tegen aan lopen, zijn gebrek aan financiën voor het verkrijgen van de (schouder)spuitpompen, die uit Zuid-Afrika moeten komen en klamboes. Ook gebeurt het dat mensen niet willen dat er gesprayd wordt om voor hen moverende redenen. Daarnaast denken veel mensen in de stad dat door gebruik van een ventilator of malariastekker ze voldoende beschermd zijn tegen malaria.

 

Het Rundu ziekenhuis met zijn regionale functie werkt ten aanzien van malaria puur curatief. Patiënten met malaria worden in het ziekenhuis behandeld, want dat is hun werk.

Goat project Elisabeth Foundation


Tijdens de rondleiding over het terrein met de (“Nieuwegeinse”) geiten, tuinen (onder meer de verbouwing van de voedzame Moringa-plant), ganzen en kippen zagen we dat het terrein aanzienlijk is uitgebreid. Eén van de geiten die zijn gekocht van de opbrengst van de pannenkoeken op de Duurzaamheidmarkt vorig jaar, heeft inmiddels twee geitjes.


Werkers waren bezig om de droge toilettenpartij te vervangen door spoeltoiletten. Voor de watervoorziening is dit project selfsupporting. Via zonnepanelen wordt het water opgepompt. Door de irrigatie stonden de tuinen er goed bij. Ook staat op het terrein een gebouw waar kinderen uit de omliggende dorpjes huiswerk kunnen maken en pap kunnen eten.


Aardig detail om te vermelden: men heeft een tapkraan voor gratis drinkwater aangelegd voor passanten en gebruiken het tapmoment om de tuinproducten aan de man te brengen.

Woensdag 4 september 2019 

Wederom bezoek aan het gemeentehuis

Die dag hebben we gesproken met de CEO Public Affairs over wastemanagement.

Door de grote toename van de bevolkingsgroep en omdat er maar de beschikking is over 1 vuilniswagen, ligt de prioriteit voor het ophalen van het afval in de stad zelf. Op 21 september staat wederom een World cleanup day gepland, met behulp van een groot aantal vrijwilligers.

Zoals vermeld bij het gesprek met de burgemeester van maandag, wordt er tegenwoordig bij een aantal winkels geld gevraagd voor plastic tassen en zie je steeds meer in supermarkten jute en papieren draagtassen.  Na afloop van ons gesprek werd de afvalplaats van Rundu bezocht.

Hier troffen we een aantal mensen aan die recyclebaar afval sorteerde. Dit recyclebare afval wordt na een tijdje afgehaald door een aantal bedrijven en de mensen ontvangen een bepaald bedrag hiervoor.

Donderdag 5 september 2019 

Rundu Secondary School &

Andreas Kandjimi primary School

Rundu Secondary school

Burgemeester Frans Backhuys en voormalig wethouder Peter Snoeren waren hierbij eveneens aanwezig, zij het op persoonlijke titel. We werden zeer enthousiast ontvangen door de directrice Lorraine Kruse. De school heeft momenteel 1406 leerlingen. Tevens beschikt de school over een hostel met een capaciteit van 450 leerlingen voor wezen, tienermoeders & kwetsbare kinderen (OVC’s). Die kunnen hier overnachten en het biedt tevens een rustige plek om te studeren. Ook krijgen de studenten te eten via het soup kitchenprogramma. Voor de kinderen aan de lagere scholen zijn maaltijden (pap) via het Ministry of Education geregeld via het Food systemprogramma. Dit geldt echter niet voor het voortgezet onderwijs.

Het welkomstcomité van deze studentengroep (Orphans & Vulnerable Children - OVC’s) was hartverwarmend. Zowel de schoolleiding als de studenten waren overweldigd toen ze hoorden hoe hoog het bedrag was dat het Anna van Rijn college met de Red Nose day heeft opgehaald voor de OVC’s. Het geld wordt onder meer besteed toiletspullen, vervoer, schooluniformen en opstartkosten voor vervolgopleidingen.


Tijdens de rondleiding stond ook een bezoek aan het hostel op het programma, waar leerlingen van het Anna van Rijn college zullen worden gehuisvest, wanneer ze begin volgend jaar een bezoek brengen aan Rundu.

Andreas Kandjimi primary School

De Kandjimischool met haar 1100 leerlingen is een zeer bijzondere school. Namelijk 55 leerlingen zijn doof en krijgen onderwijs in gebarentaal, vaak met hulp van andere leerlingen die als vertaler optreden. Trots vertelde de directrice dat de school een slagingspercentage heeft van 90% en een aantal onderscheidingen heeft gekregen op het gebied van innovatieve oplossingen. Een voorbeeld hiervan is dat de school geen waterprobleem heeft. Alles zag er netjes en verzorgd uit.

vrijdag 6 september 2019 

Disability on the Move

Deze groep bestaat uit 7 personen met een beperking die door het bakken en verkopen van koekjes via lodges en winkels geld proberen te verdienen. Ze zijn nu tijdelijk (tot 1 januari 2020) gehuisvest op het terrein bij Cosdec. Daar krijgen zij tevens training voor het runnen van een onderneming, zoals boekhouden etc. Het zag er netjes uit.

Ondanks de afspraken met de Town Council is het nog steeds niet duidelijk wat na 1 januari 2020 hun nieuwe onderkomen wordt. Terug naar hun oude locatie: een garagebox van een woning ligt niet in de lijn der verwachting, aangezien de eigenaar het contract  (nog) niet heeft verlengd. Mr. Sintango en Mr. Ignatius blijven vinger aan de pols houden en zullen ons rapporteren.