geplande activiteiten 2022

GEPLANDE PROJECTEN/ACTIVITEITEN VOOR 2022

 

Nu de pandemie hopelijk wat beheersbaarder wordt, ligt de prioriteit op het vernieuwen c.q. aanhalen van de contacten met:


*           Anna van Rijn College/Rundu Secondary School onder meer voor Red Nose Day

*           Contacten leggen met het Rode Kruis Duitsland in verband met Duitse stagiaires bij het Red Cross in Rundu.

*           Contacten leggen in Rundu ter ondersteuning en uitbreiding van het Malarianettenproject voor kwetsbare kinderen in de buitenwijk van Rundu.

*           Integreren van LHBTIQ+ in verschillende lopende projecten en bespreekbaar maken

*           Verder onderzoeken van de mogelijkheden voor afvalverwerking in en rond de stad Rundu

*           Het maken van een PR-plan voor het vergroten van de zichtbaarheid van de werkgroep. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan festiviteiten/evenementen die er mogelijk gepland worden in Nieuwegein.

*           Indien mogelijk voorbereiden werkbezoek voor 2023.

*           Contacten leggen met het Leger des Heils in het kader van een eventueel daklozenproject in Rundu.

*           Nieuwegeinse scholen benaderen om mogelijkerwijs te connecten met scholen in Rundu.

*           Bezoeken en het geven van presentaties op verschillende scholen in het kader van mondiale bewustwording (Global Goals)

*           Deelname aan Beursvloer van Samen voor Nieuwegein (mits deze doorgaat)